یه سری عکس از ss501 هست .جالبه حتما ببینید .

فقط همین دو تا عکس بود دوباره براتون میزارم.